May 9, 2014

Bộ Công thương sẽ thay Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng

Bộ Công thương sẽ thay Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng

Sắp tới đây, Bộ Công thương sẽ thay Bộ Tài chính chủ trì điều hành giá xăng dầu.

Theo Thông báo 189/TB-VPCP, sẽ thay đổi cơ quan chủ trì điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương. Theo đó, Sở Công thương sẽ có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (kể cả trường hợp đại lý bán lẻ xăng dầu có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên); đồng thời, có cơ chế trao đổi thông tin giữa Bộ Công Thương và Sở Công Thương, giữa các Sở Công Thương với nhau để quản lý, giám sát hoạt động của các đại lý bán lẻ xăng dầu này. Điều này cũng không tạo ra sự khác biệt gì lớn, vì bản chất vẫn là cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào điều hành thị trường.
 
Bên cạnh đó, sẽ chỉnh sửa lại biên độ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Nếu giá cơ sở tăng từ 2% đến dưới 7%, sẽ xem xét các biện pháp bình ổn như dùng Quỹ bình ổn. Nếu giá cơ sở tăng trên 7% hoặc ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp bình ổn. Trong trường hợp giá cơ sở biến động tăng dưới 2%, doanh nghiệp sẽ được quyền tự quyết, tương đương mức điều chỉnh 500 đồng/lít.
 
Trên thực tế, sự điều chỉnh trên cũng không tạo ra sự khác biệt gì lớn so với hiện nay, bởi từ đầu năm đến giờ, qua ba lần tăng giá, các doanh nghiệp xăng dầu đã nghiêm túc thực hiện tăng dưới 500 đồng/lít với nhiều lần tăng, thay vì một lần tăng khủng như hồi đầu năm 2013. 
 
 
Vĩ Thanh
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
Top