Nov 3, 2014

Tăng phí đường bộ với xe máy lên 150 nghìn đồng

Tăng phí đường bộ với xe máy lên 150 nghìn đồng

Kể từ ngày 1/11/2014, mức thu phí đường bộ áp dụng với xe máy có dung tích xi lanh 100m3 sẽ tăng từ 100 nghìn đồng lên 150 nghìn đồng. Đây là nội dung có trong Thông tư số 133 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Như vậy, việc thu phí đường bộ với xe máy sẽ chỉ còn mức trần 100 nghìn đồng cho xe máy dưới 100cm3 và 150 nghìn đồng cho xe trên 100cm3.
 
Phí đường bộ tăng lên 150 nghìn với xe máy
 
Về thời điểm nộp phí, với các xe phát sinh từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 hàng năm, chủ phương tiện sẽ triển khai nộp phí từ ngày 1/7 đến ngày 31/7 hàng năm. Xe đăng ký mới thực hiện khai nộp phí với mức thu bằng 50% mức thu năm. Xe đăng ký lần thứ 2 trở đi (được đăng ký trước ngày 1/1 của năm đó), nếu xe chưa được nộp phí, thì chủ phương tiện sẽ khai nộp phí với mức thu cả năm; nếu đã nộp, thì chủ phương tiện chỉ thực hiện nộp tờ khai phí mà không phải nộp phí năm phát sinh
 
Với xe phát sinh từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 hàng năm, chủ phương tiện sẽ nộp phí vào tháng 1 năm kế tiếp (chậm nhất là ngày 31/1). Các năm tiếp theo không có biến động tăng/giảm, chủ sở hữu xe sẽ tiến hành nộp phí trong 12 tháng vào tháng 1 hàng năm.
 
Trường hợp các chủ phương tiện không nộp phí theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 2-3 lần số tiền phí phải nộp. Tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, UBND tỉnh sẽ ra quyết định giao cho UBND xã, phường là cơ quan thu phí, tổ dân phố, thôn bản hướng dẫn chủ xe kê khai phương tiện và nộp phí. Số tiền thu được sẽ trích tối đa 10% cho cấp phường, thị trấn và 20% cho cấp xã để duy trì việc tổ chức thu phí. Số tiền còn lại sẽ nộp về Quỹ Bảo trì đường bộ.
 
 
Vũ Vũ
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
Top