GPLX cũ vẫn có thể sử dụng sau ngày 31/12/2014

Nov 12, 2014

Thời hạn đổi giấy phép lái xe (GPLX) ôtô sang vật liệu PET vào ngày 31/12/2014, tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho biết sau ngày này GPLX ôtô giấy vẫn có thể sử dụng bình thường.

Top