Đằng sau chiếc PSA Peugeot Citroën tự lái

Oct 9, 2015

Chiếc xe của PSA Peugeot Citroën hoàn thành hành trình 580km từ Paris tới Bordeaux mà không hề có bất cứ một sự can thiệp nào từ con người. Làm sao mà một chiếc xe lại có thể tự “tìm đường” và lái xe tới địa điểm ấn định một cách an toàn trên công lộ?...

Top