Nhiều loại GPLX được tăng thời hạn sử dụng từ 1/12

Oct 26, 2014

Theo quy định tại Thông tư 48 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, thì kể từ ngày 1/12, cho phép gia hạn sử dụng một số loại GPLX lên gấp đôi hoặc gấp rưỡi số thời gian hiện đang quy địn...

Top